Kurumsal Kimlik Rehberi

 • 04 Mart 2023

İşletmelerin, pazarlama (marketing) sırasındaki temsil şekli, o şirketin elindeki tüketicinin ilk bakışta düşündüğü imajını da belirler. Bu imaj markanın güvenirliğinin ve bilinirliğinin yanı sıra tüketici sadakatinin belirlenmesinde de başta rol oynar; kurumsal kimliğin temel yapı taşını oluşturur. Her ne kadar büyük şirketler bazı dönemlerde imaj revize çalışmaları yaparak, yenilenmeye gitseler bile oluşturdukları kurumsal kimlik konusunda köklü değişiklikler yapmazlar. Dolayısıyla bu imaj bir kez oluşturulur ve akılda öyle kalır. Sektörel içeriklerin sürekli geliştiği ve rekabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüz iş dünyasında kurumsal kimlik hayati bir değere sahiptir.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik; belli basamaklardan oluşan önemli bir sürecin sonunda yaratılmış, markanın genel iş anlayışını ve amacını ifade eden unsurların hepsi olarak tanımlanabilir. Bu unsurların en önemli noktasını görsel öğeler oluşturur. Kurumsal kimlik çalışmaları sonucu oluşturulmuş tüm öğeler, işletmenin müşteri portföyü ve dış dünya ile iletişime geçme bakımından öncelikli araçlardır. Bu nedenle görsel öğelerin, markanın hizmetlerini ya da ürünlerini desteklemek için oluşturmak istediği algıya doğrudan hizmet ediyor olması gerekir. Bu durumda ilk akla gelen, renk seçimleri ya da ilgi çeken marka logosu gibi görsel öğeler olsa da kurumsal kimliği bunlarla sınırlamak büyük bir yanlıştır. Çünkü kurumsal kimlik demek, görsel içeriklerin yanında kurumsal iletişim ve kurumsal davranış konularını da içerir. Bu iki kavram, markanın hedeflediği kitle ile iletişime geçmesini kolaylaştırır. Kurumsal davranış; fiyatlandırma politikalarından, sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alt konuya ayrılır. Kurumsal iletişim ise kurumun kendi içinde ve çevresinde oluşan bilgi alışverişini kapsar. Tüm bu çalışmalar, markanın görsel öğelerle oluşturulan imajını destekler. Sadece görsel açıdan oluşturulmaya çalışılan bir kurumsal kimlik, eksik kalmanın da ötesinde temeli sağlam atılmadığı için zaman içinde yetkinliğini kaybedecektir. Bunlar doğrultusunda kurumsal bir kimlik tasarımının bütünlüklü bir persona oluşturmak olduğu söylenebilir.

logo

Neden Kurumsal Kimliğe İhtiyacınız Var?

Ticaret, günümüzde her zamankinden daha zorlu bir rekabet ortamı halini aldı. İşletmeler için kurumsal kimliğin önemi de her geçen gün artıyor. Bu zorlu koşullara uyum sağlayamayan markalar, zaman zaman anlık yükselişler gösterse de orta veya uzun vadede rakiplerinin gerisinde kalmaktadır. Bu koşullar doğrultusunda başarılı ve tutarlı bir kurumsal kimlik oluşturmak, es geçilmemesi gereken bir konu halini almıştır. Özellikle görselliğin ön planda olduğu dijital platformlarda faaliyetlerinizi sürdürüyorsanız bu konuya gereken değeri göstererek rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz. E-ticaret marka değerini artırma konusunda kurumsal kimlik, en işlevsel argümanlarınızdan biri olacaktır.

Kurumsal kimlikle;

 • Özgünlüğünüzü ortaya koyarak markanıza yönelik algıyı güçlendirirsiniz.
 • Farklılığınız ile rekabet ağına katılabilirsiniz.
 • Markanızın işlerinde verdiği mesajı daha tutarlı bir hale getirirsiniz.
 • Müşterilerinizin markanıza duyduğu sempatiyi sağlamlaştırarak sadakat oluşturursunuz.
 • Kurum içi kültürü belirleyerek çalışan bağlılığını üst seviyeye taşırsınız.

Kurumsal Kimlik Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurumsal kimlik; oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kurallardan oluşan bir bütündür. Bu süreçte yapılabilecek bir hata, telafisi çok zor sonuçlar doğurabilir. Kurumsal kimlik oluşturulurken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar şöyledir;

 • Kurumsal kimlik tamamen özgün olmalıdır. Başka markaların kullandığı logoların ya da renk kombinasyonlarının benzerlerini kullanmak işletmenizden ziyade, rakiplerinizin amaçlarını karşılar.
 • Kurumsal kimlik oluşturulurken konunun uzmanları ile çalışmanız önemlidir. Kurumsal kimliğin oluşumu, zaman içinde geriye alınabilecek veya sıfırdan başlanabilecek bir iş değildir. İşletmenizi, fikir ortaklığı yaptığınız profesyonellere bırakmak alacağınız riski en aza indirir.
 • Kurumsal kimlik; markanın genel yapısı, ürünleri, sektörü ve vizyonu gibi birçok konuyla uyum içinde yapılmalıdır. Kendi içinde uyumlu olan görsel öğeler, markanın diğer unsurlarını kapsayacak ve bütünlüklü bir yapı oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır.

kurumsal

Kurumsal Kimliği Oluşturan Ana Unsurlar Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturma sürecini daha başarılı ve etkili kılmak için göz önünde bulundurulması gereken bazı durumlar söz konusudur.

Bu unsurlar, birbiriyle iç içe geçer ve bütünü değerli kılar. Başlıca kurumsal kimlik öğeleri şunlardır:

 • Vizyonunuzu ve misyonunuzu belirleyen marka kimliği ve amacı
 • Akılda kalan ve dikkat çeken bir logo
 • Marka kimliğini öne çıkaran bir motto ya da slogan
 • Görsellerin değerini artıracak renk paleti
 • Profesyonelliği destekleyen yazı stili ve tipografi
 • Özellikle dijital dünyada destek görecek grafikler

Bu unsurlar doğrultusunda oluşturulmuş görsel öğeler, markanızın dışarı ile olan her bağlantısında kullanılmalıdır. Faturalar, zarflar, kartvizitler, dosyalar ve kaşeler gibi kurumsal araç-gereçler; kimliğinizi yansıtacak şekilde düzenlenmelidir. Reklam ve tanıtım işlerinizdeki tüm görsel içerikler, kimlik kurallarının içinde kalmalıdır. Bu şartı, promosyon amacıyla üreteceğiniz bez çantalar, kupalar, broşürler, çıkartmalar, e-posta bültenleri ve sosyal medya platformlarını da içine alacak şekilde genişletebiliriz.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları Nelerdir?

Kurumsal kimlik yaratma, her şeyi tek bir aşamada tamamlanabilecek bir süreçten geçmez. Bu süreç, kendi içinde dört temel aşamadan oluşur.

1-Tasarım Aşaması

Bu noktada; markanın oluşturmak istediği imajı tasarım ekibi ile paylaştığı, tasarım ekibinin ise projelerini markaya açıp onaydan geçirilir. Bu aşamada bir “kurumsal kimlik rehberi” belirlenir.

2-Zamanlama Aşaması

Tasarım ekibi, plan doğrultusunda öngörülen tarihlere özen göstererek çalışma yapar. Diğer yandan oluşturulan tasarımlar, içinde bulunulan zamanın ruhu ile paralel olmalı, markaya basit bir imaj vermemelidir.

3-Sunum Aşaması

Bu aşamada, tasarım ekibi tarafından hazırlanan tüm kurumsal kimlik öğeleri, işletmenin beğenisine sunulur. Sunumun işletmeye tam anlamıyla fikir verebilmesi için bu aşamada tüm içeriklerin hazırlanmış olması gerekir.

4-Düzeltme Aşaması

Yapılan sunumun ardından işletme, bazı iyileştirmeler ya da revize talep edebilir. Tasarım ekibi, bu talepleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını yeniden düzenler ve kullanıma hazır hale getirir. Bu aşama da tamamlandıktan sonra kurumsal kimlik unsurları kullanılmak üzere gerekli tüm yerlere iletilir.

Ne aramak istersiniz?