SWOT Analizi Nedir?

 • 05 Aralık 2022

İşletmenizde daha iyi sonuçlar almak için daha iyi planlamalar yapmak bir ihtiyaç halini almıştır.

İş pazarında öne geçmek için stratejik kararlar almaya ve stratejik düşünmeye yani stratejik yönetim içeriklerine ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaç doğrultusunda işletmeler amaçlar, hedefler, politikalar ve planlar belirler. Başka bir deyişle işletmeler, sahip oldukları varlık ve yetenekleri gözden geçirerek durum değerlendirmesi yaparlar. Bazı kurumlar bahsettiğimiz durum analizini raporlarla ve uzun süren üst düzey toplantılarla yaparken bazıları ise SWOT analizi yaparak işe başlamaktadır.

Swot Analizi

İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan tehdit ve fırsatları belirleyip bunlara karşı gerekli önlemleri almak ve fırsatları değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla SWOT analizi bir şirketin; güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri analiz edilir. SWOT analizi stratejik öneme sahip, kolay ama güçlü bir iş yöntemi olarak açıklanabilir.

S: Strenghts: Şirketin güçlü yönlerinin tespit edilmesi demektir.

W: Weakness: Şirketin zayıf olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir.

O: Opportunities: Şirketin sahip olduğu fırsatları bulmayı ifade eder.

T: Threats: Şirketin karşılaştığı veya karşılaşabileceği tehdit ve tehlikelerdir.

SWOT analizinde;

 • İşletmenin iç yapısının,
 • İşletmenin karşı karşıya kaldığı dış koşulların ve içinde bulunduğu ortamın,,
 • İşletmenin ileriye yönelik karşılaşabileceği ve etkileneceği durumların,
 • İşletmenin hitap ettiği kitlenin ve işletme faaliyetlerinden etkilenecek durumların değerlendirmesi yapılmaktadır.

sw2

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

 • Kurumun ve onun etrafındaki ortamın tüm yönleriyle anlaşılıp algılanmasına olanak sağlar.
 • Şirketin bulunduğu durumu görülüp ileride alınacak olan kararların daha etkili ve stratejik olmasına olanak sağlar.
 • Şirketin güçlü ve zayıf yönlerini keşfedip belirlediği tehdit ve fırsatların berrak bir şekilde görülmesini mümkün kılar.
 • Şirketin güçlü yönlerinden ve fırsatlarından çıkarım yapmayı, zayıf yönlerini güçlendirmeyi, çıkabilecek sorunlara karşı önlemler almayı kolay bir hale getirir.

SWOT analizi;

 • Taktiksel bir plan oluşturulması aşamasında,
 • Problem tanımlama ve çözüm geliştirme aşamalarında,
 • Sayısal verilerin yetersiz kaldığı, bilgilerin kişilerin aklında olduğu durumların incelenmesinde kullanılabilir.

SWOT Analizi Nasıl Hazırlanır?

SWOT analizinde yapılması gereken ilk şey yukarıda belirtilen tüm seçenekleri listelemektir. Yani şirketin iç ve dış tüm analizini yapmaktır.

İşletmenin İç Analizi

İşletme içi analizin amacı, işletmenin sahip olduğu güçlü ve zayıf noktaların keşfedilmesini sağlamak. Bu sayede şirketin potansiyel durumlarını belirlenmektedir.

İşletmenin güçlü yönleri ileriye yönelik hedeflerine yol açacak, zayıf yönleri ise işletmenin karşı karşıya kalabileceği sorunlara tedbir almak için fırsat sağlayacaktır. İşletmenin güçlü yönlerinin tespitinde;

 • İşletmenizin artıları nelerdir?
 • İşletmenizde en iyi yapılan işler nelerdir?
 • Rakip işletmeler neleri sizin güçlü yanlarınız olarak görüyor?

gibi soruların cevabı aranır.

Şirketin zayıf yönlerinin tespit etmek için ise aşağıdaki soruların cevapları aranır.

 • Şirketinizde neler kötü yapılmaktadır?
 • Şirketinizde iyileştirilmesi gereken şeyler nelerdir?
 • Rakipleriniz sizden daha iyi oldukları noktalar nelerdir?
 • Rakiplerinizin keşfettiği zayıf yönleriniz nelerdir?

İşletmenin Dış Analizi

Dış analiz yapılmasındaki amaç, şirketin faaliyet içinde bulunduğu ortamın dış koşullarını tanımaya olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda dışa yönelik araştırmalar yapmak, rakip işletmelere yönelik veriler elde etmeye de imkan vermektedir. Dış çevre araştırması yapılırken çevresel faktörlerin şirkete sunduğu fırsatlar ve oluşturabileceği tehditler belirlenir.

Fırsatların belirlenirken;

 • Karşınızdaki fırsatlar nelerdir?
 • Dış çevrede ne gibi gelişmeler olmaktadır? gibi sorular cevaplandırılır.

Tehditlerin belirlenmesinde ise aşağıdaki sorulara cevap aranır;

 • Nasıl engellerle karşılaşmaktasınız veya karşılaşabilirsiniz?
 • Rakip şirketlerin nasıl gelişmeler yaptığını takip ediyor musunuz?
 • Yapılan işin, ürün veya hizmet standartları değişim gösteriyor mu?
 • Gelişen teknoloji bulunduğunuz konumu iyi ya da kötü etkiliyor mu?
 • Değişen ekonomide herhangi bir problem yaratır mı?

Sonuç olarak şirketler değişen koşulları göz önünde bulundurmalı, ayak uyduracak tedbirler almalı ve bunları hayata geçirecek adımlar atmalıdır. SWOT analizi şirketin güçlü ve zayıf yönleri ile karşısına çıkabilecek fırsat ve tehditleri ortaya çıkarmasıyla bir “mevcut durum” analizidir.

Öte yandan SWOT analizi; işletmenin gelecekteki halini tahmin etmeye olanak sağlamasıyla bir “gelecek durum” analizidir. Dolayısıyla, şirketlerin taktiksel yönetim sürecinde belli aralıklarla bu analizi yapması büyük bir önem arz etmektedir.

Ne aramak istersiniz?